fbpx Skip to content

CORONAVIRUS COVID-19

In lijn met de verlenging van de coronamaatregelen zoals aangekondigd door het kabinet op 12 januari, gaat Style School ByDanie door met het geven van online onderwijs tot en met 9 februari. Dit betekent dat tot eerdergenoemde datum er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaatsvinden en er sprake is van afstandsonderwijs.

Zodra weer fysiek onderwijs gegeven kan worden, gelden de volgende richtlijnen en maatregelen:

RICHTLIJNEN EN MAATREGELEN i.v.M. CORONAVIRUS COVID-19

RICHTLIJNEN EN MAATREGELEN i.v.M. CORONAVIRUS COVID-19

Afstand houden en mondkapjes

 • Medewerkers en cursisten/studenten houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor medewerkers onderling.
 • Als de anderhalve meter tussen cursisten/studenten, docenten en/of medewerkers moeilijk gehandhaafd kan worden, schrijven we het gebruik van mondkapjes voor.
 • Bij verplaatsing in het gebouw en bij het pauzeren dienen cursisten/studenten en medewerkers een mondkapje te dragen.
 • Tijdens de lessituaties waarin studenten zitten, kan het mondkapje af.
 • Bij bepaalde praktijkonderdelen tijdens de les kan cursisten/studenten ook tijdens de les worden gevraagd het mondkapje op te zetten, bijvoorbeeld wanneer het niet mogelijk is om voldoende afstand te houden tussen cursisten/studenten, docenten en/of medewerkers.
 • Style School ByDanie faciliteert alle medewerkers en docenten met mondkapjes. Studenten dienen hun eigen mondkapje mee te nemen.
 • Buiten het leslokaal mag een gezelschap uit maximaal 4 personen bestaan. Er mag buiten het leslokaal geen groepsvorming  plaatsvinden en houdt te allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar.

Hygiëne en ventilatie

 • Bij binnenkomst van de leslocatie wassen cursisten/studenten en docenten hun handen met desinfecterende handgel bij de ingang van de leslocatie.
 • Docenten en ander onderwijzend personeel nemen na binnenkomst hun eigen tafel af met desinfecterende oppervlakte spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
 • Leermiddelen die door cursisten/studenten gezamenlijk worden gebruikt worden na elke les schoongemaakt.
 • De leslocatie wordt de gehele dag geventileerd. Deuren staan gehele dag open.

Pauzes

 • We verwachten van alle cursisten/studenten dat zij buiten het leslokaal de grote pauze houden en lunchen. Dit kan in onze studioruimte maar er zijn ook voldoende lunchmogelijkheden binnen en buiten het World Fashion Centre.
 • Zelfbediening bij de koffiecorner is niet mogelijk. Er zal door een medewerker van Style School ByDanie bij binnenkomst en in de pauze koffie of thee worden klaargezet. Je mag wel gebruik maken van de watertank en je eigen drinken meenemen.

Bezoekers

 • Bezoekers dienen zich voorafgaand aan een afspraak te melden bij de administratie.
 • Hen wordt gevraagd zich te registreren met contactgegevens.
 • Indien gewenst zijn voor bezoekers mondkapjes beschikbaar. 

STANDAARD RIVM-RICHTLIJNEN

STANDAARD RIVM-RICHTLIJNEN

Hygiëne

 • We wassen onze handen meerdere keren per dag; in elk geval bij binnenkomst van de leslocatie, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek
 • We schudden geen handen
 • We hoesten en niezen in onze ellenboog
 • We zitten niet aan ons gezicht

Klachten en thuisblijfregels

 • Een medewerker/cursist/student met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen / benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Een medewerker/cursist/student blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging, koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Een medewerker/cursist/student mag weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is of de coronatest een negatieve uitslag heeft.
 • Een medewerker/cursist/student mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Als een medewerker/cursist/student gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, (neus)verkoudheid, hoesten of moeilijk ademen) gaat hij/zij naar huis. De student meldt zich op gebruikelijke wijze af bij de lesgevende docent én via de mail: office@styleschoolbydanie.com.
 • Iedereen met coronavirus COVID-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen.
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

Positief getest op coronavirus COVID-19

 • Een medewerker/cursist/student die positief is getest op coronavirus COVID-19 moet tenminste zeven dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. De medewerker/cursist/student mag pas weer naar school als hij/zij na deze zeven dagen ook gedurende 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de medewerker/cursist/student positief getest is voor coronavirus COVID-19, moet hij/zij tien dagen thuisblijven. De medewerker/cursist/student mag pas weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

Quarantaine

 • Wanneer je naar een land reist waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat wijzigt van code geel naar code oranje of rood, word je dringend geadviseerd bij thuiskomst tien dagen in quarantaine te gaan. In die gevallen kijken we in gezamenlijk overleg naar mogelijkheden voor afstandsonderwijs gedurende de quarantaineperiode.
 • Ook medewerkers gaan tien dagen in quarantaine indien zij terugkomen na een verblijf in een oranje of rood gebied.
StyleSchoolByDanie_Masterclass_LizzyPerridon_1

Before you go

Elke maand het laatste nieuws over de Style School ontvangen? Laat hier je gegevens achter, dan houden wij je op de hoogte van nieuw lesaanbod, online cursussen, exposities en andere activiteiten van de Style School ByDanie.